Provsten

Provsten

Provsten vælges blandt provstiets præster og fungerer som mellemled mellem biskoppen og hhv. præster og menighedsråd. Hun er samtidig selv sognepræst.

Hendes arbejde består bl.a. i personaleledelse for præsterne og tilsyn med kirkernes økonomi og vedligehold.

I kraft af sit embede er hun medlem af og forretningsfører for provstiudvalget.Provst for Morsø Provsti

Mette Moesgaard JørgensenBilledet til venstre:

Provstesyn, Dragstrup kirke, 2013


Provst Mette Moesgaard Jørgensen var 24. april 2017 i audiens hos

H. M. Dronningen

for at takke for Dannebrogordenen.


Til venstre ses Line Skovgaard Pedersen, der samme dag takkede for udnævnelsen til provst for Sydthy Provsti.