Tilbygning

Kirkecenter og provstikontor


Den ny tilbygning til kirkecentret med provstikontor er nu indviet og taget i brug.


Kirkecenteret - mellem Skt. Clemens og Toftegade - er et livligt sted med en stor mangfoldighed af aktiviteter.

Her er bl.a. møder og foredrag, forberedelse af konfirmander, udstillinger samt kontorer og faciliteter for kirkens medarbejdere - kordegne, sognemedhjælper, organist og kirketjenere.


Pladsen var blevet for trang. Møderum var der for lidt af og køkkenet alt for lille.


Det fælles byggeudvalg for menighedsråd og provsti forberedte grundigt nyt byggeri, og Nykøbing menighedsråds byggeudvalg og håndværkerne har nu fuldført arbejdet.

Fra indvielsen søndag 30. august 2020 - Menighedsrådsformand Poul Poulsen med saksen

Fakta om nybyggeriet


 • Størrelse: Ca. 365 m2 - i 2 etager
 • Rum: Stueetage - atrium, mødelokale til ca. 30 personer, køkken
  • 1. sal - provstikontor og menighedsrådenes regnskabsfører
 • Adgang: Trappe, rampe og lift til 1. sal

            

 • Pris: 4,8 mio. kr. (eksl. moms)
 • Tid: Planlagt åbning til Påske udskudt grundet regnmængde og Covid-19
 • Form: Oprindelig tegning - NB-Tegnestuen, Ringkøbing. Tilrettet af bygherre.
 • Byggeleder: Arkitekt Bjarke Sørensen
 • Opførelse:
  • Nordmors Murerforretning
  • Morsø El Service
  • LH Tømrer og Snedker
  • Malermester Jesper Johansen
  • Sjørring Blikkenslagerforretning
  • Gas- og VVS-installatør Søren Lyndrup
  • PV Montage
  • Worm Smede- og Maskinværksted