Til menighedsråd

For menighedsrådene

Vejledninger

Hent vejledninger ved at klikke på linket: 


Kirkens mørtel og kalk - vejledning til murer i korrekt fugearbejde på udvendige kvadstensmure. 


Vejledning til vedligeholdelse af romanske kirker. 


Middelalderkirkens konstruktioner 


Alle kirkeværger har fået Middelalderkirkens vedligeholdelse udgivet af Roskilde Stift. Bogen udgives desværre ikke mere, men vi har et eksemplar på Provstikontoret, man kan orientere sig i.