Fællesskab og samarbejde

Fællesskab og samarbejde


I Morsø Provsti findes en række samarbejder mellem menighedsråd

– også nogle der er fælles med andre provstier.


Fælles regnskabsfører
Samarbejdsaftale er indgået mellem 19 af øens menighedsråd om fælles regnskabsføring.
Regnskabsfører Bodil Pedersen samt Anni Larsen
Formand: Margit Nielsen, Lødderup


Skole-kirke-samarbejdet Morsø, Sydthy og Thisted provstier
Fælles konsulent for samarbejdet med skolerne:
Svende Grøn – Se meget mere på hjemmesiden https://skolekirkesamarbejdet.dk/


Personalekonsulenterne

Samarbejde mellem flere provstier i Aalborg Stift vedr. personaleforhold:

Linda Sørensen Tlf. 22577932 Mail: lee@km.dk

Liselotte Øgendahl Rasmussen Tlf.: 3034 2311 Mail: lior@km.dk


Presse og kommunikation, Aalborg Stift

Et samarbejde mellem samtlige provstier og Stiftsøvrigheden i Aalborg Stift

Morsø Provstis repræsentant i samarbejdet er sognepræst Steen Sunesen, Lødderup
Link: https://aalborgstift.dk/kontakt-1/presse-og-kommunikation/presse-og-kommunikation


Folkekirkens Familiestøtte
Landsdækkende samarbejde mellem provstier med tilbud til børnefamilier:
Koordinator i Morsø Provsti: Ulla Andersen, tlf. 51 34 11 75
Se mere: www.folkekirkensfamiliestøtte.dk


Diakonipræst
Sognepræst Joan Amalie Holck, Tødsø, er diakonipræst i Morsø Provsti.
Hun har bl.a. tjeneste som arresthuspræst.


Sorggrupper
I Morsø Provsti er sorggrupper for mennesker, der har mistet ægtefælle, samlever eller barn.
Leder af sorggrupperne er sognepræst Anna-Marie Sloth, tlf. 22 74 1552

og medhjælper Gudrun Noesgaard tlf. 23 35 78 55.

Katastrofeberedskab
Folkekirken har præster med særlige kompetencer og uddannelse, når det gælder krise- og katastrofesituationer.
I Morsø Provsti: Sognepræst Peter Albek Noer, tlf. 23 23 10 34. Mail: pno@km.dk


Flere netværk:
Graverne:
Medarbejderne ved kirkegårdene har en Erfa-gruppe, der mødes om efteruddannelse, studieture og erfaringsudveksling.
Kulturmødet på Mors/Kirkebussen:
Et samarbejde om deltagelse i de årlige kulturmøder.

Samarbejde mellem menighedsråd i Morsø Provsti:
Menighedsrådene i Morsø Provsti har i 2019 indgået en samarbejdsaftale om fælles tiltag.
Den omfatter samarbejder som nævnt ovenfor – og kan danne ramme for flere.