Menighedsrådene

Menighedsrådene

Menighedsrådene vælges for fire år  af sognets folkekirkemedlemmer.

Flere sogne kan være fælles om et menighedsråd.


Menighedsrådene skal virke for gode vilkår for evangeliets forkyndelse og for den kristne menigheds liv og vækst.

Blandt de vigtigste opgaver er:

  • Administration af bygninger - kirker, præsteboliger, servicebygninger
  • Administration af kirkegårde
  • Sognets økonomi - budgetter og regnskab
  • Medvirken ved ansættelse af præster
  • Arbejdsgiver for kirkens funktionærer, som kordegne, gravere, organister m.v.
  • Valg af provstiudvalg og stiftsråd
  • Tilrettelæggelse af gudstjenester og andre kirkelige handlinger


Menighedsrådene har 6-15 medlemmer foruden sognepræsten.

Blandt medlemmerne vælges formand, næstformand, kirkeværge,

kontaktperson, kasserer og bygningskyndig.

Oversigter over samtlige menighedsrådsmedlemmer

kan findes her

Menighedsrådene

i Morsø Provsti


Agerø menighedsråd

Formand: Jens Holm

Hjemmeside


Alsted menighedsråd

Formand: Poul M. Hansen

Hjemmeside


Bjergby menighedsråd

Formand: Stinne Jakobsen

Hjemmeside


Ejerslev-Jørsby menighedsråd

Formand: Ove Bisgaard

Hjemmeside


Erslev menighedsråd

Formand: Kresten Nygaard Andersen

Hjemmeside


Flade-Skallerup menighedsråd

Formand: Lone Ravnholt Pedersen

Hjemmeside


Frøslev-Mollerup-Outrup-Dragstrup

menighedsråd

Formand: Anders Holmgaard

Hjemmeside


Galtrup menighedsråd

Formand: Karen Margrethe Bækhøj

Hjemmeside


Karby-Tæbring-Rakkeby menighedsråd

Formand: Klaus N. Mogensen

Hjemmeside


Ljørslev menighedsråd

Formand: Johannes Jørgensen

Hjemmeside


Lødderup-Elsø menighedsråd

Formand: Margit Nielsen

Hjemmeside


Nykøbing Mors menighedsråd

Formand: Karsten Konradsen

Hjemmeside


Redsted-Hvidbjerg menighedsråd

Formand: Gudrun Noesgaard

Hjemmeside


Sejerslev menighedsråd

Formand: Henning Bang Nielsen

Hjemmeside


Solbjerg menighedsråd

Formand: Betty Kristensen

Hjemmeside


Sundby menighedsråd

Formand: Inger Saaby

Hjemmeside


Sønder Draaby menighedsråd

Formand: Kirsten Nielsen

Hjemmeside


Tødsø menighedsråd

Formand: Ann-Lisbet H. Bech

Hjemmeside


Vejerslev menighedsråd

Formand: Anny Nielsen

Hjemmeside


Vester Assels menighedsråd

Formand: Gunhild O. Møller

Hjemmeside


Ørding menighedsråd

Formand: Henning Bjerregaard

Hjemmeside


Øster Assels-Blidstrup menighedsråd

Formand: Kirsten Sanders

Hjemmeside


Øster Jølby menighedsråd

Formand: Inger Kibsgaard Sørensen

Hjemmeside


Frimenigheden

Formand: Jens Riis

Hjemmeside