Skjult Nød

Skjult Nød

Foreningen Skjult Nød har til formål at yde økonomisk hjælp til værdigt trængende borgere med bopæl i Morsø Provsti.


Der indsamles midler bl.a. gennem den traditionsrige julekoncert i samarbejde med Odd Fellow Logen. 


Støtten ydes primært som julehjælp.

Bidrag kan indbetales på

MobilePay 72 95 89

eller på bankkonto:

reg.: 8122

kontonr. 0007708882