Bjergby Kirke


Bjergby Kirke


Kirken er den højest beliggende på Mors.


Bygningen er fra omkring år 1200, men ombygget til et stort rum i 1400-tallet, mens våbenhuset er fra midten af 1800-tallet.


Ved kirkens sydmur ses en romansk gravsten med indskriften TUFO SACERDOS, Tue Præst. 


Bænkene er fra 1648, mens prædikestol og altertavle også er fra 1600-tallet. 


Kilder:

Kirkerne på Mors af Anton Berg, Erik Hesselager, Holger Jørgensen, Arnold Kæseler, Per Vegger, 1989, Forlaget Fortiden.

Nationalmuseet: Danmarks Kirker


Bjergby kirke set fra kirkegården