Skjult Nød

Skjult Nød

Foreningen Skjult Nød har til formål at yde økonomisk hjælp til værdigt trængende borgere med bopæl i Morsø Provsti.


Støtten ydes primært som julehjælp.

Gennem omtrent 100 år er støtte givet til det velgørende formål af private borgere.

Der er siden 1920´erne også indsamlet midler via afholdelse af koncerter, herunder Odd Fellow Logens julekoncert.

Bidrag kan indbetales

på foreningens

bankkonto nr. 8122 7708882

og via

Mobile Pay 729589

Ansøgning om julehjælp


Skema ses herunder - og kan udskrives.